Xếp hạng các trường Đại học hàng đầu thế giới

TIMES HIGHER EDUCATION 2023

Trường đại học nước ngoài đầu tiên đạt chứng nhận cao nhất này

NĂM 2015

Sinh viên JCU Singapore đến từ 55 quốc gia khác nhau

NĂM 2022

Latest News

ALUMNIJesslyn

Studying psychology has given me the ability to understand the science behind actions and behaviours...

Why Study at James Cook University

Our Quality Management Framework

Professional Recognition

Videos

Events

Chinese Hospitals Still Short on Supplies from Shutdown

Sugar seems to have developed a reputation as the...

Companies Are Putting Profits Ahead of Public Health

Sugar seems to have developed a reputation as the...

The Real Economy Has Never Been Tested by a...

Sugar seems to have developed a reputation as the...

Chinese Hospitals Still Short on Supplies from Shutdown

Sugar seems to have developed a reputation as the...

Companies Are Putting Profits Ahead of Public Health

Sugar seems to have developed a reputation as the...

The Real Economy Has Never Been Tested by a...

Sugar seems to have developed a reputation as the...